Sporten bij een vereniging

Soest kent een keur aan verenigingen waar een ieder naar hartelust kan sporten, van recreatief tot topsport. Via de site van Sport Federatie Soest kan je alle Soesterverenigingen vinden.

 

Sport Federatie Soest

De Sport Federatie Soest is de belangenhartiger van alle sportverenigingen en organisaties die zich met sport bezig houden in Soest. Het bestuur van de Sport Federatie Soest wordt gevormd door vrijwilligers gekozen door de besturen van Soester sportverenigingen en sportorganisaties. De Sport Federatie Soest is van en voor de sport en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de sportverenigingen en sportorganisaties.