Jongerensport

Jongerensport

De Buurtsportcoaches Jongeren spelen een centrale en belangrijke rol in de wijk. Jongeren maken op deze plek kennis met diverse sport- en beweegactiviteiten en met de normen en waarden die aan sport  gekoppeld zijn. Sociale samenhang heeft betrekking op contacten in buurten tussen jongeren en de positieve invloed daarvan op het samenleven in de wijk.

Iedereen doet mee
De Buurtsportcoaches creëren van sportaanbod voor jongeren met een achterstand in sportdeelname of jongeren waarbij sportdeelname erg belangrijk is. De focus ligt hierbij op inactieve jongeren, kwetsbare jongeren en jongeren met een beperking. De actieve deelnamevan sportverenigingen binnen het aanbod en het doorverwijzen naar deze vereniging spelen hierin een centrale rol.

Veel activiteiten
In Amersfoort vinden wekelijks minimaal 10 sportactiviteiten plaats in de wijk voor jongeren van 4 tot en met 22 jaar. Hiernaast vinden er tijdens de schoolvakanties minimaal 2 activiteiten per vakantie plaats. Tijdens deze activiteit komen er verschillende sporten aan bod als voetbal, tennis, hockey, rugby, basketbal enz. Naast dit aanbod vinden er ook weerbaarheidstrainingen plaats in de wijken. Bij deze trainingen ligt de nadruk voornamelijk op de positieve waardes die sport met zich meebrengt en de toepassing hiervan in het dagelijkse leven.

Kijk snel wat er voor jou te doen is en doe mee!

Wie zijn wij
Wil je weten wie wij zijn? Bekijk onze foto's en lees wat we voor jou doen, bij Buurtsportcoaches.

 

B.Slim

In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim beweeg meer, eet gezond, waarbij we ons zowel richten op kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wordt per wijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij we zowel ingrijpen op de leefstijl van mensen als de omgeving.

lees meer.....