Jongerensport

De Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in de wijk. Kinderen en jongeren maken in hun eigen omgeving kennis met sport- en beweegactiviteiten en met de normen en waarden die bij sporten horen. Sporten is sociaal en heeft een positieve invloed op het samenleven in de wijk. De lokale sportverenigingen doen ook mee; waar mogelijk verwijzen Buurtsportcoaches de kinderen en jongeren aan hen door.

Veel activiteiten
In Amersfoort vinden elke week minimaal tien sportactiviteiten in de wijk plaats voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 22 jaar. Hiernaast worden er tijdens de schoolvakanties minimaal twee activiteiten per vakantie georganiseerd.

 

Lees verder bij: Buurtsportcoach Kinderen & Jongeren