Hieronder treft u een overzicht aan van de bij SRO van toepassing zijnde voorwaarden:

Algemene Inkoopvoorwaarden SRO – (def_) 29052017
Bij levering, diensten, inhuur personeel/detachering, ICT

De nieuwe regeling 2011 (DNR 2011)
Bij bouwbegeleiding:

UAV 2012  De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (U.A.V. 2012)
Bij aanneming van werk

algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers
Bij vastgoedmanagement

Algemene huurvoorwaarden voor roerende zaken
Bij verhuur van roerende zaken

20101201 AV binnensportaccomodaties multifunctionele accommodaties zwembaden en incidentele verhuur van sportvelden van SRO
Bij binnensport accommodaties multifunctionele accommodaties zwembaden en incidentele verhuur van sportvelden van SRO

Algemene voorwaarden (Sport en Spel Verhuur) (PDF, 128kb)