Inschrijven voor zwemles

Inschrijven voor zwemles

ABC-diploma voor kinderen

In zwembad Hoogland leren kinderen vanaf 4 jaar goed zwemmen. Door al op heel jonge leeftijd met zwemmen te beginnen, is het kind al snel vrij in het water en weet het zich goed te redden. Dat is belangrijk in een land als Nederland; we wonen in en om het water en zoeken het graag op voor onze vrijetijdsbesteding. We leiden op voor het A, B en C diploma van het nationale Zwem-ABC. De zwemlessen zijn op maandag tot en met zaterdag en duren 60 minuten per keer.

Lespakket A/B diploma
Wij werken met het Lespakket A/B diploma . Dit is een totaal pakket voor het A en B diploma tezamen, met diplomagarantie en voor de vaste pakketprijs van €715,-. De aanbetaling van € 35,- betaal je meteen bij de aanmelding; het resterende bedrag van € 680,- mag je in 10 maandtermijnen van € 68,- betalen. Heeft je zoon of dochter dan nog niet voor de beide diploma's afgezwommen, komen er geen kosten meer bij. Er komen ook geen afzwem- of diplomakosten meer bij; deze zijn inclusief.

Kinderen van 3,5 jaar en ouder mogen ingeschreven worden voor de zwemles voor het Zwem-ABC. Is je kind jonger: begin alvast met Guppy & Puppy zwemmen, voor kindere tot jaar!

Vervolgpakketten
Wil je zoon of dochter na het behalen van het A en B diploma verder voor C diploma? Of heeft je kind eerder alleen het A diploma behaald en wil hij / zij verder voor het B en C? Dat kan met het lespakket B en lespakket C. Kosten per pakket zijn € 109,50 en dit pakket mag je in 2 termijnen van € 54,75 betalen.

Leren zwemmen met de Regenboogvis
Het is voor je kind natuurlijk heel leuk om te kunnen (laten) zien hoe ver hij of zij met de opleiding is. Daar is de Regenboogvis voor. Bij de eerste zwemles mag ieder kind z’n eigen Regenboogvis en het eerste stukje uitzoeken.

Per afgeronde fase mag je kind weer een onderdeel uitzoeken. Na afronding van het Zwem-C is de Regenboogvis compleet.

Jeugdsportfonds helpt
Het Jeugdsportfonds is er voor kinderen die om financiële redenen geen zwemles kunnen volgen. Vraag de leerkracht, jeugdzorger, arts of maatschappelijk werker die je kent om een aanvraag voor het A/B lespakket in te dienen voor jouw kind. Als de aanvraag is goedgekeurd kan je zoon of dochter de opleiding voor het A en B diploma gaan volgen.