Leren zwemmen

Als je kind 4 jaar is, beginnen de gewone zwemlessen voor het nationale zwemdiploma, het Zwem-ABC. Naast basisslagen als schoolslag en rugslag en borstcrawl en rugcrawl staan ook zwemvaardigheden en survivalonderdelen op het programma. Allemaal om je zoon of dochter zo zwemveilig en zelfredzaam mogelijk te maken.

De zwemopleiding gestaat uit 7 stappen: 5 tot het A-diploma, 1 stap naar het B-diploma en met de laatste stap naar het C-diploma is de opleiding helemaal compleet.

Nieuwe diploma Zwem-ABC NRZ
Per 1 januari 2018 hanteren we in Nederland een nieuwe norm voor zwemvaardigheid. Deze is vertaald in nieuwe diploma's, met nieuwe diploma-eisen én aangepaste kledingeisen. Bekijk alle informatie op de site van de NRZ.

 

Lespakket A/B diploma

Wij bieden het Lespakket A/B* diploma aan. Dit is een totaal pakket voor het A en B diploma tezamen, met diplomagarantie en voor de vaste pakketprijs van € 749,00. De pakketprijs mag je in 10 maandtermijnen van € 71,40 betalen; het resterende bedrag van € 35,00 heb je als aanbetaling voldaan bij de aanmelding. Totdat je zoon of dochter voor de beide diploma's heeft afgezwommen, komen er dus geen kosten meer bij. Voor de diplomagarantie is je kind 90% dan wel van de lessen aanwezig geweest.

Elke week volgt je zoon of dochter een zwemles van 60 minuten in een vaste groep. Als hij / zij klaar is voor het diploma, volgt het afzwemmen voor A én daarna voor B. Alle praktische informatie over de zwemlessen voor het A/B-pakket hebben we op een aparte pagina gezet.

*Algemene Voorwaarden SRO Zwemlespakketten

 
Inschrijven

Via online inschrijfformulier op deze pagiga. Let op: inschrijven mag voor kinderen van 3,5 jaar en ouder.

Vervolgpakketten
Wil je zoon of dochter na het behalen van het A en B diploma verder voor C diploma? Of heeft je kind eerder alleen het A diploma behaald en wil hij / zij verder voor het B en C? Dat kan met het lespakket B en lespakket C. Kosten per pakket zijn € 125,00  en deze pakketten mag je in 2 termijnen betalen van € 62,50 elk.

 

Meldpunt

Wij - en de hele zwembranche - streven naar een zwemklimaat zonder ongewenst gedrag en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen worden voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders / verzorgers  in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Hiervoor is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar.