Leren zwemmen

Als je kind 4 jaar is, beginnen de gewone zwemlessen voor het nationale zwemdiploma, het Zwem-ABC. Naast basisslagen als schoolslag en rugslag en borstcrawl en rugcrawl staan ook zwemvaardigheden en survivalonderdelen op het programma. Allemaal om je zoon of dochter zo zwemveilig en zelfredzaam mogelijk te maken.

De zwemopleiding gestaat uit 7 stappen: 5 tot het A-diploma, 1 stap naar het B-diploma en met de laatste stap naar het C-diploma is de opleiding helemaal compleet.

 

Lespakket A/B diploma

Wij bieden het Lespakket A/B diploma aan. Dit is een totaal pakket voor het A en B diploma tezamen, met diplomagarantie en voor de vaste pakketprijs van € 715,00. De pakketprijs mag je in 10 maandtermijnen van € 68,- betalen; het resterende bedrag van € 35,00 heb je als aanbetaling voldaan bij de aanmelding. Totdat je zoon of dochter voor de beide diploma's heeft afgezwommen, komen er dus geen kosten meer bij. Voor de diplomagarantie is je kind 90% dan wel van de lessen aanwezig geweest.

Elke week volgt je zoon of dochter een zwemles van 60 minuten in een vaste groep. Als hij / zij klaar is voor het diploma, volgt het afzwemmen voor A én daarna voor B.

 

Cursus A-diploma in slechts 5 maanden

Deze cursus is zo gewild, dat de groepen al vol zitten tot aan de zomervakantie 2018. Natuurlijk mag je je kind inschrijven; houd er dan wel rekening mee dat je pas in het najaar van 2018 kan beginnen. Wellicht is het wijsheid om je te oriënteren op andere lesmogelijkheden, zoals het Lespakket A/B diploma.
Toch inschrijven voor nieuwe 5-maandencursussen A-diploma in het najaar 2018?   Alle info...

 

Inschrijven

Via online inschrijfformulier op deze pagiga. Let op: inschrijven mag voor kinderen van 3,5 jaar en ouder.

Vervolgpakketten
Wil je zoon of dochter na het behalen van het A en B diploma verder voor C diploma? Of heeft je kind eerder alleen het A diploma behaald en wil hij / zij verder voor het B en C? Dat kan met het lespakket B en lespakket C. Kosten per pakket zijn € 109,50  en deze pakketten mag je in 2 termijnen betalen van € 54,75 elk.

 

Meldpunt

Wij - en de hele zwembranche - streven naar een zwemklimaat zonder ongewenst gedrag en achten het van belang dat ongewenste omgangsvormen worden voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders / verzorgers  in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Hiervoor is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar.