Provincie Noord Holland

Wat is hier nog meer

Sporthal 
Ook andere zaalsporten zijn in de Provincie Noord-Holland Hal, naast honk- en softbal, te beoefenen. Zoals zaalvoetbal, zaalhockey, zaalkorfbal, zaalhandbal, badminton en basketbal. Ook beurzen en evenementen keren er regelmatig terug.

Krachthonk
Onderdeel van de Provincie Noord-Holland Hal is een zeer compleet uitgerust krachthonk. Sporters kunnen hier specifiek trainen op kracht en conditie.

Honkbalmuseum
Stichting Nederlands honkbal en softbalmuseum

85 jaar historie Nederlandse honkbal en softbal te bezichtigen in het museum.

Binnen de hekken van het honkbalstadion in Haarlem is het honkbal- en softbalmuseum gevestigd. Precies daar waar regelmatig enthousiaste mensen met interesse in honk- en softbal. De KNBSB is hierdoor de eerste bond in Nederland, die over een eigen museum en een eigen eregalerij beschikt. Deze hall-of-fame is de eerste in Europa en bijzonder knap ontworpen door Jan Smidt.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de gemeente Haarlem en vooral aan wethouder Piet Sikma, die vanaf het begin op het standpunt heeft gestaan, dat dit museum in honkbalstad Haarlem moest komen. Een eigen gebouw zonder voor een belangrijk deel een eigen financiële inbreng mee te brengen, was onhaalbaar. Daarom zijn wij met het voorstel gekomen om een multifunctionele ruimte te realiseren. Daarom zijn we inwonend bij de Sportraad en de SGH, partners waarmee een prima samenwerking bestaat, evenals met de Dienst Sport- en jeugdzaken en Sportinitiatieven Haarlem.

We hebben daardoor wel een keuze moeten maken tussen artistieke uitgangspunten en de behoefte om veel informatie te willen verstrekken. De informatiebehoefte heeft gewonnen; waarbij wij geprobeerd hebben om de artisticiteit niet al te veel geweld aan te doen. De eregalerij is permanent, maar de museale onderwerpen zijn geheel of gedeeltelijk wisselbaar, zodat per seizoen of belangrijk toernooi steeds wat anders te zien zal zijn. De museumwerkgroep is altijd bereid om bij belangrijke gebeurtenissen ook in andere steden exposities te verzorgen.