Natuurboerderij de Brinkhorst

Scholen

Centrum Natuur-en Milieu educatie
Leerzame en bijzonder beleving in de natuur

Basisschoolleerlingen leren op de Brinkhorst van alles over de natuur en het milieu. Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) heeft leskisten voor op school die worden uitgeleend. Daarnaast verzorgt het CNME speciale themalessen op de natuurboerderij, waarbij alles wordt gebruikt wat de boerderij en omgeving biedt.

Thema lessen
De thema lessen zijn seizoensgebonden buitenlessen op de Brinkhorst onder leiding van de leerkracht. De leerkracht volgt voorafgaand aan het geven van de themales een instructiebijeenkomst. Er zijn vier themalessen op de Brinkhorst. Deze worden elk jaar herhaald en zijn:

-'t Lotje van de Brinkhorst
Groepen 1 en 2 in maart en april over kinderboerderijdieren

-Van kippenvel tot winterjas
Groepen 3 en 4 in januari en februari over dierbekleding

- Bomen over Vathorst vroeger
Groepen 5 en 6 in september en oktober over bomen en hun functie in het boerenlandschap van vroeger

- Planten
Groepen 7 en 8 in mei en juni over de voortplantingcyclus bij planten

Het CNME denkt verder graag mee over het tot stand brengen van waardevolle natuurbelevingsactiviteiten voor buitenschoolse opvang (BSO), voortgezet onderwijs en andere doelgroepen. Waar mogelijk faciliteert het CNME deze.

Reserveren of meer informatie?
Wilt u meer informatie over de leskisten of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn met de themalessen en de leskisten voor basisscholen mailt u dan naar cnme-scholen@amersfoort.nl. Voor het complete aanbod van het CNME Landgoed Schothorst kunt u de volgende website van CNME raadplegen.

Wil je een vraag stellen aan het CNME? Mail naar cnme@amersfoort.nl