Tarieven en algemene gebruiksvoorwaarden gymzalen Haarlem

Voor de huur van sporthallen zijn de “Algemene gebruiksvoorwaarden voor binnensportaccommodaties, multifunctionele accommodaties, zwembaden en incidentele verhuur sportvelden van SRO” van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid en forumkeuze is opgenomen. Een exemplaar van de Algemene gebruiksvoorwaarden  is hier te downloaden.

Overzicht tarieven 2018

 

  uurtarief  exclusief BTW uurtarief inclusief BTW BTW
Haarlemse verenigingen      
Gymnastieklokaal € 10,09 € 10,70 6%
Particulieren en niet Haarlemse verenigingen      
Gymnastieklokaal € 15,33 € 16,25 6%