logo

SRO. Waarde creëren in maatschappelijk vastgoed.

SPORTSTIMULERING

Met SRO meer beweging in de wijk

 

Naast het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig onderhouden en exploiteren van gebouwen en accommodaties, hebben wij een andere meerwaarde: we zorgen voor vitale mensen in een vitale samenleving. Onze buurtsportcoaches organiseren meerdere programma’s op het gebied van sport en bewegen. Voor wijkbewoners met overgewicht, rondhangende jongeren, eenzame senioren en ouders met peuters. Als bovenlokaal aanspreekpunt coördineren zij een passend sportaanbod voor iedereen. Samenwerking met regiogemeenten, patiëntenorganisaties en sportverenigingen is daarbij een belangrijke succesfactor.

 

Sociale cohesie

Sport heeft een niet te onderschatten economische waarde. Vanuit het oogpunt van citymarketing is een sportevenement van grote waarde voor uw gemeente. Maar daarnaast zorgt een sportevenement natuurlijk ook voor de vorming van sociale cohesie. Uw marktplein omtoveren in een beachvolleybal-stadion? SRO denkt met u mee.

 

Samen werken

SRO werkt met alle partners in de wijk, van welzijnswerk tot winkeliersvereniging, van woningcorporatie tot sportvereniging. Dat doen we om gezamenlijke doelen te bepalen en uit te voeren zodat een gezonde, vitale en leefbare wijk ontstaat. Na een analyse van de wijk en in samenwerking met onze partners, formuleren wij gericht en effectief sportbeleid, geconcretiseerd in activiteiten voor van tevoren vastgestelde doelgroepen.

 

‘Een korte opleiding voor jongeren die overlast veroorzaakten, voetbaltrainingen na schooltijd, een groep voor sportende senioren, een trainingsgroep voor sporters met een beperking, ClubExtra voor kinderen met een motorische achterstand, een sportservicepunt voor sportverenigingen, een convenant Gezond Gedrag voor een prettiger sportklimaat op de velden … Het is maar een greep.’

Roy Joseph

‘Met ons sportstimuleringsprogramma en de inzet van onze buurtsportcoaches dragen we bij aan beweging voor mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Overgewicht bij kinderen, eenzaamheid en immobiliteit bij ouderen, jongeren uit arme gezinnen die geen toegang hebben tot verenigingssport … het zijn grote maatschappelijke vraagstukken. Gezondheid, welzijn en contact zijn uitgangspunten voor onze programma’s. Mooi werk. Daar zijn we trots op.’

Meer weten over ons werk? Schrijf u dan in voor ons digitale magazine en we houden u periodiek op de hoogte.