logo

SRO. Waarde creëren in maatschappelijk vastgoed.

BEHEER & ONDERHOUD

SRO: jarenlang expert in beheer en onderhoud

 

Beheer en onderhoud gaat over maatregelen die ervoor zorgen dat het gebouw weer jaren mee kan. Dat gaat over de staat van installaties voor water, verlichting, ventilatie en verwarming en over schilder- en reparatiewerk. Het technische verhaal, dus. We maken een inventarisatie van de maatregelen voor een bepaalde periode en een kostenplaatje. Ook kijken we naar logistieke oplossingen, zodat bijvoorbeeld het gebouw niet dicht hoeft tijdens werkzaamheden en bezoekers niet de dupe zijn.

 

Bijzondere tak van sport

Dat lijkt simpel, maar ieder gebouw heeft zijn eigen specifieke eisen. Denk aan klimaateisen van een bibliotheek of museum, het effect van chloordampen op materialen in een zwembad en aan de behandeling tegen wind, zand en zout op locaties aan zee. Ook de status van een gebouw speelt een rol bij de keuze voor onderhoudsactiviteiten: betreft het een gezichtsbepalend monument of een leegstaand gebouw waarvan nog niet zeker is wat ermee gebeuren gaat? Daarvoor is specifieke deskundigheid nodig. SRO is al jarenlang expert.

 

Alles binnen het afgesproken budget

Duurzaam beheer en onderhoud doen we integraal, binnen het afgesproken budget, met oog voor de bezoekers en gericht op resultaat. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Verder zorgen wij voor het meerjaren technisch, juridisch en administratief beheer van maatschappelijke accommodaties en multifunctionele gebouwen en doen we technisch beheer, onderhoud.

 

Beheer en onderhoud van sportvelden

Een bijzondere expertise is het beheer en onderhoud van sportvelden. Dit werd voorheen altijd uitgevoerd door gemeenten. Maar verenigingen moeten steeds meer zelf doen. Zij krijgen budget van de gemeente en hebben vervolgens de zorg voor de levensduur van de velden. De vereniging wordt echter meestal gerund door vrijwilligers die hier geen verstand van hebben. Het maaien van velden bijvoorbeeld gebeurt met grote machines. Vrijwilligers hebben niet de kennis en de ervaring om dit professioneel te doen. En verenigingen hebben niet altijd het benodigde materieel in huis.

SRO adviseert verenigingen en doet beheer en onderhoud van de velden of het gehele sportcomplex in samenspraak. Samen bekijken we wat moet worden gedaan binnen welke termijnen en wat de vereniging eventueel zelf kan doen. We maken een helder overzicht van de kosten voor de verschillende opties. Het meerjarenonderhoudsplan van de velden is dus een plan op maat.

‘'Onze medewerkers die accommodaties beheren en onderhouden, houden van hun werk. Dat werkt in alles door.’