logo

SRO. Waarde creëren in maatschappelijk vastgoed.

Uw vastgoed, onze expertise!

SRO beheert, onderhoudt en exploiteert maatschappelijk vastgoed voor gemeenten. Van sportaccommodaties tot bibliotheken, van multi-functionele accommodaties tot monumenten. Een unieke propositie met een sterke verbinding en lokale verankering naar gebruikers, verenigingen en huurders. Wij doen dit al 20 jaar. Nu ook via: publiek-publieke-samenwerking.

Publiek-publiek samenwerken met SRO

Gemeenten werken steeds meer met elkaar samen. Zo’n samenwerking wordt meestal een publiek-publieke samenwerking genoemd. Een andere ontwikkeling is, dat er steeds meer gemeentelijke (sport)bedrijven zijn. Die sportbedrijven worden doorgaans opgericht om beheer en exploitatie op afstand te zetten én om een meer zakelijke bedrijfsvoering te realiseren.

De gemeente Zeist heeft een en ander gecombineerd. Zeist heeft bewust gekozen om beheer en exploitatie van zwembad Dijnselburg op afstand te zetten. Niet via aanbesteding aan een marktpartij, maar voor een publiek-publieke samenwerking met een bestaand gemeentelijk (sport)bedrijf.

Waarom zou u publiek-publiek samenwerken met SRO?
Deze vorm van samenwerken heeft een aantal voordelen in vergelijk met een meerjarige overeenkomst met een marktpartij. Het voorkomt allereerst een aanbestedingsprocedure. Belangrijker is echter dat het een vorm van samenwerken is, die veel beter aansluit bij bestaande politiek-bestuurlijke behoeften. Er is een duidelijke tendens om als gemeente meer en sneller invloed uit te oefenen op uitvoering van beleid. Dat kan makkelijker als een gemeente medeaandeelhouder is van het bedrijf, dat de werkzaamheden uitvoert. Van jaar tot jaar kan een aangepaste opdracht worden verstrekt. U als gemeente heeft zo meer invloed en kan die invloed ook sneller uitoefenen. Tegelijkertijd profiteert u van de expertise en professionele bedrijfsvoering van ons bedrijf.

Spelregels voor een publiek-publieke samenwerking
Een publiek-publieke samenwerking onderscheidt zich op een aantal punten van een aanbesteding aan een marktpartij. Een gemeente kan onder bijzondere omstandigheden opdrachten direct, zonder toepassing van de Europese aanbestedingsregels, gunnen aan rechtspersonen die geen deel uitmaken van de gemeente. Wel moet er een mate van controle bestaan, die lijkt op die van gemeentelijke diensten. Voorwaarde is dat de rechtspersoon waaraan gegund wordt, een zodanige relatie heeft met de gemeente dat ze beschouwd kunnen worden als gemeentelijke dienst, ook al zijn ze dat formeel niet. Die relatie moet de volgende kenmerken hebben:

  • de gemeente oefent toezicht uit op de rechtspersoon alsof het een eigen gemeentelijke dienst betreft;
  • de rechtspersoon oefent het merendeel van zijn werkzaamheden uit ten behoeve van de gemeente.

Hoe gaat dat in de praktijk?

  • Gemeente en overheidsbedrijf richten gezamenlijk een BV op;
  • In deze samenwerking voert de BV de werkzaamheden voor de gemeente uit.

 

Wilt u meer wilt weten over deze vorm van publiek-publiek samenwerken, neem contact op met Marjon van Vilsteren, telefoon: 033 - 4225176 of via mail: mvvilsteren@sro.nl