logo

SRO. Waarde creëren in maatschappelijk vastgoed.

Gebruik rubberkorrels op kunstgras

Het televisieprogramma Zembla heeft op woensdagavond 5 oktober 2016 aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Volgens een aantal deskundigen, dat in het programma aan het woord kwam, is een bepaalde stof in deze rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend.

Een en ander was aanleiding voor het ministerie van VWS om het RIVM te vragen aanvullend onderzoek uit te voeren.

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

We zijn ons daarbij van bewust dat er nog een Europees onderzoek volgt. Deze resultaten worden februari 2017 verwacht.

Meer informatie kunt u hier vinden:

http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/22638/rivm-voetballen-op-kunstgras-veilig

https://www.amersfoort.nl/nieuws/rivm-spelen-op-kunstgras-is-veilig.htm