logo

SRO. Waarde creëren in maatschappelijk vastgoed.

SPORTSERVICE

Sportservice

 

Voor de uitvoering van uw sportbeleid is SRO Sportservice dé partner. Een team van (sport)professionals zorgt er voor dat Breedtesportprojecten in uw gemeente worden opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. Samen met u bepalen we de koers van uw sportbeleid op korte en lange termijn. Hierbij kunt u denken aan:

  • Schoolsport
  • Wijksport
  • Seniorensport
  • Aangepast sporten
  • Evenementen
  • Verenigingsondersteuning