Algemene voorwaarden (inkoop)
De Algemene Inkoopvoorwaarden SRO  (PDF, 97kb )zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en werken van SRO.

Algemene voorwaarden (verkoop)
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden SRO (PDF, 74kb) van toepassing.

Afhankelijk van de aard en de strekking van de door SRO te verrichten werkzaamheden zijn de volgende algemene voorwaarden, opgenomen in ons dienstenpakket, van toepassing.

Algemene voorwaarden (Sport en Spel Verhuur) (PDF, 128kb)

Algemene voorwaarden Binnensport, zwembaden en incidentele verhuur sportvelden (PDF, 137kb)

Als u niet kunt downloaden, dan sturen wij u de gevraagde algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toe. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken dat rechts van deze pagina staat.